Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου

Η Βιβλιοθήκη από το 1974 έως σήμερα…

Το 1972 ο αξιότιμος κ. Κουμεντάκος Χριστόφορος κάνει δωρεά στο Υπουργείο Πολιτισμού μια αίθουσα 80 τ.μ. επιπλωμένη και με 800 τόμους βιβλίων με το σκοπό να ιδρυθεί Δημόσια Βιβλιοθήκη προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της στους συμπολίτες του.
Με την υπ΄αριθμ. 93401/6-7-1972 κοινή υπουργική απόφαση »περί ιδρύσεως βιβλιοθήκης Πεταλιδίου – ΦΕΚ 499/Β/18-7-1972» , άρχισε να υπολειτουργεί σε δικό της χώρο η Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.

Η κανονική λειτουργία της άρχισε στις 17-5-1974 με το διορισμό του πρώτου υπαλλήλου και από τότε λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερα.

Τον Απρίλιο του 2003 η Δ.Β.Π. εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας ( Ε.Π. ΚτΠ) του 3ου Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης και εμπλουτίζεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο.

Η Βιβλιοθήκη σήμερα…

Τα τελευταία χρόνια, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου ανακαινίστηκε και πραγματοποιήθηκε αναδιαμόρφωση στον χώρο της.  Έγινε προμήθεια και τοποθέτηση νέων ραφιών, απομακρύνθηκε μεγάλο μέρος κατεστραμμένου και αναχρονιστικού υλικού και παραγγέλθηκαν νέοι τίτλοι βάσει των αναγκών των χρηστών που εξυπηρετεί με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της συλλογής της Βιβλιοθήκης. Για την διευκόλυνση του χρήστη, οι θεματικές ενότητες που καλύπτει η Βιβλιοθήκη βρίσκονται αναρτημένες πάνω στο αντίστοιχο ράφι. Ακόμη, έγινε καταγραφή και τακτοποίηση στο οπτιακουστικό υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9F4m-eAkus&feature=youtu.be (Χριστόφορος Κουμεντάκος-ιδρυτής της Βιβλιοθήκης)

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων